Greenvibes Ekolojik

Doğa Dostunuz Olsun

Teknosfer vs. Biyosfer! Gıda ve Enerji Fiyatları Artıyor, Sular Tükeniyor

Bu haftanın Greenvibes bültenine hoş geldin. Yeşil Ajans’ta yerelden ve dünyadan ekolojik haberlere biraz değinip Derin Yeşil’de insanların kendi geliştirdikleri yapay metabolizma ile biyosferin ilişkisini tartıştık. Greenvibes Öneriyor’da senin için atıksız bulaşık seçeneklerini derledik. Bültenimizin sonunda Bir İmza da Sen At’ta güncel imza kampanyalarını derledik.

Greenvibe’ının bol olduğu, keyifli okumalar dileriz.


DERİN YEŞİL

Yapay Bir Metabolizmayı Ne Kadar Yaşatabiliriz? Teknosfer vs. Biyosfer!

Sivaslı sanayi esnafının dediği gibi, “Biz ettik, biz de çekiyoruz!” Ellerimizle kurduğumuz yapay sistem, bizim de sonumuzu getiriyor. Teknosfer, biyosferi yok ediyor.

Ceren Özcan Tatar

Doğal ekosistemleri metabolik bir yaklaşımla ele aldığımızda yaşadığımız dünyanın -kentlerin- ne denli yapay olduğunu görebilmek mümkün. Dünyayı, doğayı ve kentleri metabolizma olarak ele almak hem doğabilimciler hem de kentbilimciler arasında sık başvurulan bir yöntem. Doğabilimciler, sistem metabolizmasını sistemi oluşturan elemanlar arasındaki dinamik etkileşim olarak ele alırlar. Onlara göre, aynı insan vücudundaki temel madde döngüleri, organlar arası etkileşimler gibi Dünya’nın da döngüleri ve etkileşimleri vardır. Dünya’nın yanı sıra ekosistemlerin ve daha küçük coğrafi-biyolojik sistemlerin de kendi metabolizmaları vardır. Kentbilimciler için ise kent metabolizması kavramı 20. yüzyılda gelişmiş, 1960’larda Japonların kentlerde mimari tasarım ve teknolojiyi öne çıkarmasını takiben enerji üretimi, tasarruf ve atıklar üzerine odaklanmaya yönelmiştir. Buna paralel olarak birçok kentbilimci ve kent sosyoloğu kentleri yapay, yeryüzü varlıklarının tüketimiyle yaşayan, ekolojik ve sosyal olarak sürdürülebilir olamayan yapay metabolizmalar olarak tanımlamıştır. 

Bir metabolizmanın yaşayabilmesi için temelde kendi enerjisini sağlayabilmesi, kendi çıktılarını da sisteme tekrar girdi olarak verebilmesi gerekir. Hatta permakültür tasarım ilkelerine göre sistemde her bir öğenin çıktısı (atığı) bir diğerinin girdisi (gıda-enerji) olmalı şeklinde vurgulanmaktadır. Doğal sistemleri bunu kendi kendilerine yapabilmektedir. Tüm canlı varlıkların enerji yani besin ihtiyacı karşılanabilmektedir ve birçoğunun çıktısı olan atıkları yine sistem içinde girdi olarak kullanılabilmektedir. Bu döngüde yalnızca canlı değil, cansız varlıklar da çalışmaktadır. Tüm canlıların temel besin öğeleri olan su, azot, fosfor gibi inorganik malzemeler Dünya’nın kurduğu sistemlerce atmosfer-yeryüzü arasında sürekli döngü halindedir. Bitkiler güneş enerjisini ve topraktaki inorganik maddeleri emerek gövdelerinde/meyvelerinde depolarlar. Bunlardan beslenen hayvanlar dışkılayarak ya da öldüklerinde çürüyerek (ki burada çürütücü mantar gibi mikroorganizmalar da kendi yaşamlarını sürerler) bedenlerindeki bu temel besin ögelerini atmosfere ya da toprağa bırakırlar. 

İnsan türü de aslında bu sistemin bir parçası olarak evrim geçirmiştir. Ancak belli toplumsal sistemler geliştirdikten sonra temel girdileri ve çıktıları belli başlıklar altında toplanmıştır. Temel girdilerin ilki besinler, ikincisi ısınma ve işgücü için enerji, üçüncüsü ise ekonomik sistemde var olabilmesi için paradır. Çıktılar ise doğa tarafından sisteme dahil edilebilenler ve edilemeyenler olarak ayrılabilir. 

Avcı toplayıcı insan gıdasını avlanarak ya da toplayarak karşılıyordu. Isınma için enerjiyi biyokütleden yani odun, çalı, çırpıdan elde ediyordu. Para ise henüz sisteme dahil olmamıştı, muhtemelen gerekli hallerde takas tercih ediliyordu. Gıdalardan artan artıklar, dışkılama, ölüm sonrası bedenler gibi çıktıların tamamı doğa tarafından tekrar sisteme dahil edilebiliyordu. 

Tarım devrimi ve epey sonrasında gelen paranın icadı ile metabolizmanın temel besin girdisi tarımdan elde edilen artı değer, depolanan tahıllar gibi gıdalar olmaya başladı. Enerji için hâlâ etraftan elde edilen odun gibi biyokütleye ait varlıklar kullanılıyordu. Para da insanların ürettikleri ürünlerin ticareti ile elde ediliyordu. Çıktılar ise avcı toplayıcı insanlardan çok farklı değildi. 

Daha sonra kömürün elde edilmesi ile kırsalda, sanayi öncesi dönemde yaşayan insanlar enerji kaynaklarını biyokütleden bir fosil yakıt türü olan kömüre kaydırmaya başladılar. Ancak hâlâ doğanın kendilerine verdiği kadarıyla, doğal döngüyle uyumlu şekilde yaşıyorlardı. Ancak çıktılarına öncekinden daha fazla karbon salımı eklenmeye başlandı. Sanayi Devrimi öncesi kentlerinde ise para kaynağı ticaret ve ticarete yönelik işlerde çalışmaydı. Bu kentlerin çıktıları içerisinde de doğanın zamanla sisteme dahil edemeyeceği bir şey bulunmuyordu.

Sanayi devrimi ile birlikte hem birincil girdilerde hem de çıktılarda keskin değişimler oldu. İnsanlar biyosferin bir parçası olmaktan çıkıp yapay bir metabolizma (teknosfer) kurmaya başladı. Temel gıda kaynağı artık endüstriyel tarım alanlarına dönüştü, temel enerji kaynağı ise petrol, kömür gibi fosil yakıtlara evrildi. Temel gelir kaynağı ise sanayi ve hizmet sektöründeki işler olmaya başladı. Temel çıktılara ciddi oranda sera gazı salımları eklendi. Ayrıca teknolojik gelişmeye paralel olarak petrol temelli plastik gibi yeni malzemeler ortaya çıkmaya başladı, bu malzemelerin yüzyıllarca dayanabilir yapıları iyi yönleri gibi pazarlanmışken atığa dönüştüklerinde doğanın onları sisteme dahil edemeyeceği göz ardı edildi. Bunlarla beraber, ilk defa doğa tarafından tolere edilemeyecek, dönüştürülemeyecek atıklar çıkarmaya başladık. Halbuki önceden artan karbon salımlarımız fazla da olsa buna imkân veriyordu, biyosfer onları bir şekilde sisteme dahil edebiliyordu.

Post-modern dünyada, kentlerde yaşayan nüfusun birincil kaynakları çok daha keskin değişimler yaşadı. Gıdanın birincil kaynağı artık marketler, insanlar gıdanın nasıl yetiştiğini bilmeden besleniyor. Enerjinin birincil kaynağı artık benzin istasyonları ve elektrik-gaz idareleri. O enerjinin nerede/nasıl üretildiği konusunda kimse kafa yormuyor. Paranın ise birincil kaynağı artık ATM’ler ve kredi kartları. Kullanılan para, o parayla alınan mal/hizmet için harcanan kaynaklar asla düşünülmüyor. Oluşturduğumuz yapay metabolizma içinde kendimize o denli odaklıyız ki o yapay metabolizmayı besleyen koca biyosferi göz ardı ediyoruz. Göz ardı ettiğimiz o biyosfer ne yazık ki artık içinde yaşadığımız teknosferi besleyemeyecek noktaya yaklaşıyor. 

Tüm bu süreçte insanın yaşamı ve yerleşimleri ve sistemleri metabolik olarak ele alındığında görebiliriz ki her bir yeni gelişme, her bir yeni eklenen öğe, bu sistemleri besleyen biyosferden bir öğenin ya zarar görmesine ya da yok olmasına sebep oluyor. Doğal sistemin bize verebileceğinden fazlasını talep ederek yapay bir metabolizmayı beslemeye çalışıyoruz. Üstelik bu yapay metabolizmanın çıktılarını da yapamayacağı halde doğanın sisteme dahil etmesini bekliyoruz. Biyosfer hem bize elindeki varlıkları kaynak olarak yetiştirmekle mücadele ediyor, hem de bizim atıklarımızın kendisine zarar vermesiyle.

Yani aslında içinde yaşadığımız teknosfer biyosferi sömürüyor ama onu beslemiyor. Olması gereken ise teknosferin biyosfer ile birlikte, tek bir sistem gibi çalışması. Teknosferdeki enerji, su, gıda, sosyal, teknolojik, mimari, ekonomik döngüler girdi olarak doğanın verdiğinden fazlasını talep etmemeli, çıktılarında da ekolojik varlıkların, biyosferin tolere edebileceğinden fazlasını atık haline getirmemeli. Madem ki kendimize teknosfer gibi bir yapay metabolizma kurduk ve ısrarla onu yaşatmak istiyoruz, o zaman onu var etmemizi sağlayan biyosferin devamlılığını garanti altına almalıyız. Yoksa yüzyıllar içinde “emek emek” kurulmuş teknosferimiz, içindeki bizlerle birlikte yok olacak.


YEŞİL AJANS

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İsminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Olarak Değiştiriliyor

Paris Anlaşması’nın meclisten geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın isminin  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirileceğini, bünyesinde İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturulacağını açıkladı. Şu an Tarım ve orman Bakanlığına bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlanacağını açıkladı. Bu değişikliğin sadece “isim” değişikliği olarak kalmaması, 2053 net sıfır karbon hedefi için bir anca önce doğru adımlar atılması umut ediliyor.

• Küresel Gıda Fiyatlarında Artış Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen dünya gıda fiyatları endeksine göre fiyatlar Ağustos ayına göre yüzde 1,2 ve Eylül 2020’ye göre yüzde 32,8 arttı.Endeks  Eylül 2011’den (131,9)  bu yana 130’a yükselerek son on yılın rekorunu kırdı. En yüksek fiyat artışı tahıl ve bitkisel yağlarda görüldü.

• Enerji Hammadde Fiyatları Artarken Güneş Enerjisinin Düşüyor

Avrupa’da doğalgaz fiyatları % 40 civarında yükselerek megavatsaat başına 160 euronun üzerine çıktı. Doğalgazın yükselmesiyle kömüre olan talebin artınca kömürün ton fiyatı 275 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan Ember’in yaptığı bir araştırmaya göre, kömür fiyatlarındaki küresel artış sebebiyle, Türkiye’de yeni bir rüzgâr veya güneş enerjisi santrali kurarak elektrik üretmek, en verimli ithal kömür santraliyle bile elektrik üretmekten daha ucuz. O zaman bu fosil yakıt sevdası niye?

• Tanker mi Yoksa Ekolojik Bir Bomba mı?

2017 yılında Kızıldeniz’de çürümeye terk edilen petrol tankeri FSO Safer’daki olası petrol sızıntısı tahminlerin çok ötesinde çevre felaketlerine yol açabilir. Yemen’de 8 milyon insanın susuz kalabileceği tahmin ediliyor. Gemideki petrol dolu 1,1 milyon varilin tahliyesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor.

• Mercan Resiflerini Kaybediyoruz

Her ne kadar deniz tabanının sadece %0,2’sini kaplasalar da deniz türlerinin %25’ini destekleyen mercan resiflerini kaybediyoruz. Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı (GCRMN) tarafından yapılan çalışmaya göre, 2009 ve 2018 yılları arasında küresel çapta mercan resiflerinin %14’ü kayboldu. 11.700 kilometrekareye tekabül eden bu alan Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nın iki buçuk katı büyüklüğünde. Araştırmaya göre küresel ısınma, okyanus asitlenmesi ve deniz kirliliği mercan resiflerini strese sokuyor ve bu şekilde devam ederse daha fazla mercan resifi yok olacak

• Yeni Nesil Çok Daha Fazla İklim Felaketi ile Karşı Karşıya Kalacak

Science dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, eğer 2,7 derecelik ısınma senaryosu gerçekleşirse 2020 yılında doğanlar, 1960 yılında doğanlara göre iki kat daha fazla orman yangınıyla; 2,8 kat daha fazla taşkınla; 3 kat daha fazla mahsul sıkıntısıyla; 3,6 kat daha fazla kuraklıkla; 7,8 kat daha fazla sıcak hava dalgasıyla ve 3 kat daha fazla tüm iklim felaketleri ile karşı karşıya kalacak. Değişim şart, şimdi değilse ne zaman?

• Dünya Meteoroloji Örgütü Uyarıyor: Küresel Çapta Su Krizi Kapımızda

WMO’nun The State of Climate Services 2021: Water raporuna göre 2018’de dünya çapında 3 milyar 600 milyon kişi yılın en az bir ayı su kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşadı ve ne yazık ki bu sayı 2050’ye kadar dünya nüfusunun yarısını, yani 5 milyarı aşacak. Rapor, iklim krizi sebebiyle 2000 yılından bu yana sel kaynaklı felaketlerin geçmiş yirmi yıla göre %134 arttığını belirtti.


GREENVİBES ÖNERİYOR

Bu bültenle birlikte sen de hayatında bazı ekolojik değişimler yapmak istemez misin? Bu bölümde sana bazı önerilerde bulunacağız, umarız sana ilham oluruz.

Marketten aldığımız elde bulaşık deterjanları hem plastik şişelerde satılıyor hem de içerdiği toksik kimyasallar insan sağlığını ve sucul yaşamı tehlikeye atıyor. Bu deterjanların hem atıksız hem de doğal içerikli bir alternatifi olduğunu söylesem? Küçük üreticilerimizin doğal içerikli, vegan, hayvanlar üzerinde test edilmeyen, toksik kimyasallar içermeyen katı bulaşık sabunlarını kullanabilir, atıksız ve zehirsiz temizliğin mümkün olduğunu kendin de deneyimleyebilirsin.

Sarah Chai adlı kişinin Pexels'daki fotoğrafı

Veya evde kendi sıvı bulaşık deterjanını yapabileceğini biliyor muydun? Bu karışımı sıvı sabun ve duş jeli olarak da kullanabilirsin. Ancak içinde su olup koruyucu olmadığı için azar azar yapıp kullanmak daha iyi olabilir, bu açıdan bir haftayı geçirmeyecek şekilde kullanmaya dikkat edebilirsin. 

Malzemeler:

 • 4 yemek kaşığı soğuk yöntem zeytinyağı sabunu rendesi
 • 1 litre saf su
 • 10 damla dilediğin uçucu yağ    

Yapılışı:

Minik bir sos tenceresinde su ve sabunu kaynayana kadar karıştır. Soğuduktan sonra uçucu yağları ekle. Soğudukça kıvamı koyulaşabilir. Koyulaşırsa şişeye doldurduktan sonra arada çalkala. Uçucu yağ olarak bulaşıkta limon, el sabununda lavanta, duş jelinde ise portakal çok hoş kokar. Toz yerine arap sabunu da kullanabilirsin.


BİR İMZA DA SEN AT

Change.org’daki iklim ve ekoloji ile ilgili imza kampanyalarını senin için derledik. Bir imzadan ne olur deme, çok güzel şeyler oluyor bile.

 • Adana’da Bir Kömürlü Termik Santral Daha İstemiyoruz.

https://chng.it/xMwv9v2tDK

 • İklim Acil Durumu İlan Edilsin.

https://chng.it/H7NYwh8XWz

 • Plastiksiz Kargo İstiyoruz.

https://www.change.org/p/plastiksiz-kargo-istiyoruz

 • İklim Krizi Müfredata Eklensin.

https://chng.it/ynd5GGWgrR

 • Avcılık Tamamen Yasaklansın.

https://chng.it/8rzM94DqDb

 • İkizköy Akbelen Ormanının Kömür Madeni için Kesilmesini Durdurulsun.

https://chng.it/n7wf447r2X

 • Tek Kullanımlık Plastikler Yasaklansın.

https://chng.it/2BXKG5G8bP

 • Yeşiller Partisi’nin Kuruluşu Engellenmesin.

https://chng.it/HqMZd2ZmCY


BİZİ TAKİP EDİN 🌿

Bu ve benzeri sürdürülebilir, ekolojik ve atıksız yaşam ipuçları ve haberlerine güncel bir şekilde ulaşmak için Greenvibes’ıNil’i ve Ceren’i Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com’da bir web sitesi veya blog oluşturun

%d blogcu bunu beğendi: